Pony Power voor Kids

Sociaal vaardige kinderen zijn kinderen die lekker in hun vel zitten. Voor zichzelf op durven te komen. Makkelijker vrienden maken. Tegenslagen beter verwerken en daardoor ook makkelijker leren. Deze cursus legt de basis bij kinderen ( 6 – 12 jaar) om op te groeien tot zelfbewuste jongeren.

In de lessen leren de kinderen over zichzelf, over anderen en over paarden. Doordat de trainingen met behulp van een pony of paard worden gegeven, oefenen de kinderen op een speelse, educatieve en praktijkgerichte wijze de sociale omgangsvormen, de lichaamstaal en het samenwerken. Hierdoor verbetert hun zelfvertrouwen, hun eigenwaarde en het zelfbewustzijn.

De cursus omvat 5 lessen van 2 uur en een terugkom dag, ook van 2 uur. Iedere cursusdag heeft een bepaald thema, de kinderen werken samen aan opdrachten, de pony geeft directe feedback maar ook wordt besproken wat er gebeurt tijdens de opdrachten met de pony of het paard.

Tijdens de cursus ontvangen de kinderen een werkboek. Ook thuis kan in dit werkboek gewerkt worden, op die manier worden de ouders ook meegenomen in de lessen, vaak geeft dat mooie ingangen voor een gesprek met je kind.

Er wordt gewerkt in groepjes van max. 6 kinderen en wordt begeleid door ervaren en gediplomeerde coaches; Renilde Bersi (www.lereninzicht.nl) en ikzelf.

De cursus start 4x per jaar, 2x op de locatie in Baarle Nassau en 2x op de locatie in Hooge Mierden. Voor meer informatie, begindata etc. graag een mail sturen naar:

Ponypower@Helpfulhorse.nl