Paardencoaching

Paardencoaching; het paard als spiegel

Bij paardencoaching wordt het paard ingezet om jouw energie, jouw gemoedstoestand en spierspanning te scannen. Dit gebeurt automatisch als je de ruimte van het paard betreed. Een paard is namelijk zowel een prooidier als een kuddedier en wil zich ten alle tijden veilig voelen in zijn omgeving. Door je te voegen in zijn kudde pikt hij dus automatisch jouw energie op en scant daarmee of je een gevaar vormt als er gevlucht moet worden, hij zal de spanning die hij opmerkt laten zien in zijn gedrag.

Hierdoor is de coach veel sneller in staat om tot de kern te komen omdat een paard zuiver spiegelt. Er is geen ruis door interpretaties, geen verbloemen en geen dubbele boodschap. Belangrijker nog, een paard oordeelt niet, zijn gedrag is slechts een weerspiegeling van jouw energie zonder oordeel.

Hoe werkt dat dan?

Paarden communiceren non-verbaal, dat wil zeggen met hun houding, gedrag en uitstraling. Zoals ze op andere paarden reageren, reageren ze ook op mensen. Een paardencoach kent deze non verbale communicatie en kan de reacties vertalen naar de persoon. Dit zorgt ervoor dat de persoon inzicht krijgt in waar de belemmering (spanning, pijn etc) mee te maken heeft.

Het belangrijkste effect kent 2 redenen:

  • Met een (los) paard in de bak worden rationele denkprocessen omzeild, je bent meer gefocust op het paard
  • Het paard neemt spanning van je over en reageert op je gevoel en uitstraling

Door ons denken onderdrukken we ons gevoel en stoppen dit vaak weg. Echter je gevoel onderdrukken wil niet zeggen dat het er niet meer is. Het paard merkt onmiddellijk dat er een belemmering zit en reageert hierop. Door de reactie van het paard welke direct op het gevoel werkt, is de impact veel groter dan bijvoorbeeld bij een een op een gesprek met een persoon (bv psycholoog) Het gedrag van het paard welke wordt vertaald door de coach zorgt ervoor dat je denken en voelen weer met elkaar in verbinding wordt gebracht. Zodra het paard voelt dat er geen ruis meer is tussen hoofd en hart, zal het dit laten zien door ontspannen bij je te komen staan. Het paard voelt dat er weer balans is. Voor de persoon kan dit vaak positief confronterend zijn.

Individueel, gezins- of teamverband

Paardencoaching kan zowel op individueel niveau als in een gezins- of teamverband worden ingezet. Op individueel niveau helpt paardencoaching vooral bij je persoonlijke ontwikkeling .Bewustwording van (onbewuste) thema’s komen in een sessie direct naar boven. Het gebeurt vaak dat iemand denkt het eigen thema te kennen of met een totaal ander thema komt, maar dat er een dieper liggende oorzaak naar boven komt. Hierdoor ontstaat inzicht in de situatie en krijg je de mogelijkheid er op een andere manier naar te kijken en mee om te gaan

In gezins- of teamverband werkt de coaching evengoed individueel maar vooral ook op de relaties tussen de personen. Tijdens een sessie laat een paard direct zien waar en of bij wie de meeste energie zit. Dat is niet negatief of positief, slechts een waarneming waarmee de coach weer kan vertalen naar de persoon toe. Door het zien van het gedrag van het paard en door de juiste vragen van de coach ontstaat er een inzicht van patronen en situaties die van invloed zijn op het hele gezin / team.